Kanye West

Otis (com Jay-Z)

Otis (com Jay-Z) »

por Kanye West

Amazing

Amazing »

por Kanye West

Paranoid

Paranoid »

por Kanye West

Welcome To Heartbreak

Welcome To Heartbreak »

por Kanye West

Flashing Lights

Flashing Lights »

por Kanye West

Good Morning

Good Morning »

por Kanye West

Heartless

Heartless »

por Kanye West

Homecoming

Homecoming »

por Kanye West

Love Lockdown

Love Lockdown »

por Kanye West

Touch The Sky

Touch The Sky »

por Kanye West

Can't Tell Me Nothing

Can't Tell Me Nothing »

por Kanye West

Good Life

Good Life »

por Kanye West

Stronger

Stronger »

por Kanye West

Jesus Walks

Jesus Walks »

por Kanye West

All Falls Down

All Falls Down »

por Kanye West

Gold Digger

Gold Digger »

por Kanye West

Heard Em Say

Heard Em Say »

por Kanye West

The New Workout Plan

The New Workout Plan »

por Kanye West

Two Words

Two Words »

por Kanye West